Projektbeskrivning

BRYGGA2 – en synlig del av Valdemarsvik

Utgångsläget var att fylla tre större fastigheter i centrala delarna av Valdemarsvik – kommunalt ägda och med pågående underhålls- & renoveringsarbete. Arbetet genomfördes i samverkan med ledningen för bolaget Centrumhuset i Valdemarsvik AB.

Leverans

Varumärkesplattform, namn, skyltning och generell kommunikation i närområdet som steg #1. Kundtidning, ca 24 sidor som gavs ut under 2 års tid. Web och projektledning vid event.

Delaktighet i ledningsarbetet med marknadssupport och strategier.

Resultat

Uthyrning lärarlokaler/kontor, skolsalar och snickeriverkstäder till Carl Malmstens skola – med riksintag, etablering av Valdemarsviks första kontorshotell. Apoteket Kronan som hyresgäst med långtidskontrakt, ny restaurang på plats etc.

Fastigheterna förvaltas i dag av kommunen själva, utan ”extern” styrelse/ledning. Varumärket används inte.