Projektbeskrivning

En bolagsgrupp med flera olika verksamheter, men med ett gemensamt synsätt och grundvärderingar. Ett behov av att sammanfoga till en tydlig verksamhet började i ett gemensamt formspråk och design. Arbetet innefattade även namnframtagning och en del IP och domännamnshantering för att komma vidare.

Efter en enklare grundanalys av de olika verksamheterna skapade vi en portfölj av varumärken/affärsområden och till det en sammanhållande identitet. En koncerngemensam plattform för all grafisk kommunikation togs fram och stod sedan som grund för det vidare arbetet med den digitala kommunikationen.

Fyra olika siter för fyra olika målgrupper…

Vi skapade en grund i de tekniska funktionerna som kunde underlätta deras vardag, t ex bokningsfunktioner, kontaktformulär osv. Till detta förstås en teknisk plattform/CMS för uppdateringar och kontinuerliga förbättringar, samt de viktiga bitarna för statistikinsamling och analys av trafiken. Fotografering, trycksaker och en grund-setup av mediakanaler (facebook etc).