Projektbeskrivning

Hamster för att locka hyresgäster

IMG_0499En tydlig flerkanalsstrategi i ett mindre projekt för en fastighet ägd av Svea Real. Uppdraget tydligt; skapa synlighet för varumärket, skapa intresse för lokalen och om möjligt skaffa hyresgäst eller hyresgäster.

Leveransen

Vi skapade en kopplad serie av aktiviteter i form av

  • vepor på flera av byggnaderna utmed stora genomfartsleder
  • Utskick/DR till ca 200 utvalda företagare (hamster med inbjdan till grill-lunch)
  • En matchande annons i ortens tongivande tidning
  • Event med grillning, fastighetsägare, förvaltare och inbjudna gäster
  • Telefonuppföljning

Resultat

Fastigheten uthyrd i sin helhet ca 3 veckor efter vårt event – totalt ca 5 000 kvm fördelat på stort lager samt kontor.