Projektbeskrivning

Norrköping Training Center tar form

…med hjälp av Estate identity. I ett samarbete med EXPO Sweden har vi tagit fram en ny, smidig profilgrund till bolaget. Med utgångspunkt från en grundanalys och med tanke på verksamhetens inriktning och möjlighet till olika produkter ville vi skapa en enkel grundform med tydligt symbolspråk.

Genom att använda bekant symbolik kan vi kommunicera enkelt med en målgrupp som vi tror är attraherade av produkterna och tjänsterna.

Samtidigt som designgrunderna togs fram gjordes även en del konceptutveckling/produktutveckling som applicerades på den nya profilen

Vi ser fram emot flytten till de nya lokalerna under sensommaren 2016, och möjligheten att skapa den skyltning och kommunikation som vi här ser grunden till.

Bilder med rättigheter från: bigassfans.com, nike & Adobe istock.