Projektbeskrivning

En fantastisk resa – med en fantastisk kund och sedemera god vän. Med ett första uppdrag att skapa en 4-sidig A4-folder med tre ingående partners till Kusthälsan. Dessa tre blev till Kusthälsangruppen med ett profileringsuppdrag till följd. En ny profil med utgångspunkt från närheten till kust, blått hav och båtar presenterades på en fantastiskt kickoff i sälenfjällen för samtliga i personalen. Undertecknad föredrog tankarna samt deltog i de workshops som följde.

Kusthälsangruppen växte och för att ytterligare förstärka sitt varumärke (som nu inte bara fanns utmed den östgötska kusten) så tillsattes ett större namnprojekt samt identitetsuppdrag (genomfördes av undertecknad för Jerhammar & co). Inom uppdraget skapades förutom en komplett och ny design guide, ett eget typsnitt, en utvald serie med möbler och skyltar för alla kontoren, väntrum etc (med möbler för att stärka och förtydliga profilen), trycksaker, web och flera kampanjer för att attrahera personal/annonsering etc. Sensia såg dagens ljus!

Stark tillväxt, tydligt ledarskap och engagemang skapade en fantastisk resa, där bolaget när det bestod av över 30 enheter i södra och mellersta Sverige, köptes upp av aktör som trots en tredubbel storlek valde att använda sig av Sensias varumärke och identitet. En klar bekräftelse på att det vi gjorde var rätt och starkt.

Resten är som man säger historia… och grundaren och jag är fortfarande goda vänner!