Snabba fakta
Snabba faktaGrundat 2004
Bolaget grundades 2004 och har sedan dess fungerat som underleverantör åt flera större aktörer på den svenska hälsomarknaden. Tjänsterna utförs av Gith Anzelius som utbildad hälsoutvecklare, Yoga-instruktör, pedagog, massör, instruktör och coach.
Till tjänst för både företag, team och enskilda individer.

Fresh Ride…

TAGAKON är ett varumärke uppköpt av Anzelius Information AB. Är ni i behov av professionell hälsoutveckling, teoretiskt och praktiskt för Företag, team och individer; kontakta Gith Anzelius på

0730-68 28 06

gith@anzelius.se

Tidigare och nuvarande kunder