Snabba fakta
Snabba faktaGrundat 2004
Bolaget grundades 2004 och har sedan dess fungerat som underleverantör åt flera större aktörer på den svenska hälsomarknaden. Bolaget bestå i grunden av Gith Anzelius som utbildad hälsoutvecklare, Yoga-instruktör, pedagog, massör och coach.
Till tjänst för både företag, team och enskilda individer.

Fresh Ride…

TAGAKON är en del av Anzelius Information AB och jobbar i dag aktivt med hälsoutveckling och hälsorelaterade frågor för Företag, team och individer. För kontakt så ring Gith direkt på

0730-68 28 06

gith@anzelius.se

Tidigare och nuvarande kunder